Vývoz

VÝVOZ
Výrobní družstvo Velorex cca 1/2 produkce tříkolek vyvezlo prostřednictvím PZO Motokov do Maďarska, Polska , Bulharska a NDR. Celkem bylo vyvezeno 7540 kusů.

PRODEJ
Prodej vozítek z produkce v.d. Velorex nebyl vůbec jednoduchý a běžný občan si o nich mohl nechat jenom zdát.S ohledem na kapacity výroby, díky nimž po celou dobu výroby tříkolek poptávka převyšovala několikanásobně nabídku, byly tříkolky jako invalidní vozidla pouze na přímý odběr na základě žádosti o které rozhodovala komise při Ústředním Výboru Českého svazu tělesně postižených. Při vyřizování žádosti se přihlíželo ke stupni invalidity, ale i k sociálním poměrům žadatele, délce jeho členství v organizaci invalidů , k tomu jak bude vozítko využito apod. Vozítko bylo možno přidělit pouze členům svazu invalidů s vážnými poruchami nosného a hybného aparátu či pohybového ústrojí nebo s chronickou chorobou, způsobující těžkou poruchu hybnosti. Po přidělení vozítka bylo možné žádat opětovně o nové až po uplynutí čtyřech let. Vozítko muselo sloužit výhradně tomu, komu bylo přiděleno a jen výjmečně je mohl získat i člen svazu invalidů, který nesplňoval uvedená kriteria, ale pečoval o nezletilé invalidní dítě ve společné domácnosti. Při kladném vyřízení žádosti byl žadatel zařazen do pořadníku dodávek a závodem v Solnici pak osobně vyzván k závaznému odběru vozítka v Solnici v určený den a hodinové rozpětí . V roce 1951 byla stanovena cena typu OSKAR 54 na 60.000,-Kčs s tím, že organizace invalidů přispěla podle situace žadatele 8.380 - 6.489,-Kčs Na zbývající částku bylo možno žádat uvolnění z vázaných vkladů.V roce 1971 byla stanovena cena typu 435-0 na 19.000,-Kčs, při invalidních úpravách si žadatel musel 700,-Kčs připlatit Stát poskytoval příspěvek na zakoupení vozítka a na zbytek ceny bylo možné získat zvýhodněné půjčky s 3,5% úrokem. Řada vozítek Velorex byla přidělována také jako služební vozidla podnikům a organizacím a to jak dříve uvedené typy, tak i speciální nákladní provedení 16/250 valník a 16/350 valník.

SOUČASNÝ STAV
Při celkové výrobě seriových tříkolových vozítek Oskar a Velorex 15.300 kusů bylo vyvezeno do zahraničí 7540 kusů . tj. neuvěřitelných 49,2 % produkce. Z počtu tříkolek dodaných našim motoristům bylo ještě v červnu 1996 evidenčně provozováno 62,5% tříkolek